درس ۹: یک داستان واقعی: چگونه با تغییرات بزرگی که در زندگی مان رخ می دهد زندگی کنیم؟

شیوع کرونا و بیماری کووید ۱۹ تغییرات بزرگی را در زندگی همه ما ایجاد کرده است. دنیایی که اکنون در آن زندگی می کنیم دیگر مانند سابق نیست و خیلی چیزها تغییر کرده و تغییرات بیشتری هم در انتظارمان هست. اما مواجه شدن با این تغییرات بزرگ کار ساده ای نیست و استرس و دلشوره و نگرانی را با خود به همراه دارد. در این قسمت از تجربه های مینا در مواجه با یک اتفاق ناخوشایند و بزرگ در زندگی اش می شنویم. او از راهی که برای زندگی کردن و به آرامش رسیدن با آن تغییر بزرگ یافته است برایمان می گوید.


درس ۹: یک داستان واقعی: چگونه با تغییرات بزرگی که در زندگی مان رخ می دهد زندگی کنیم؟
۱۵+ ۱۵-من خوب من