درس ۱۰: داستان محبت، چگونه با غم از دست دادن عزیزانم کنار آمدم

در این قسمت از من خوب من،‌ محبت از آنچه بر او در یک سال اخیر گذشته است می گوید. او اگرچه عزیزترین عزیزانش را در این سال از دست داد، بارها قلبش شکست، و فشارهای شدید روانی و جسمی را تحمل کرد اما توانسته بر غم ها علبه کند، خودش را پیدا کند، با خودش و کمی ها و کاستی های زندگی آشتی کند، و مسیر بهتری برای زندگی کردن بسازد.


درس ۱۰: داستان محبت، چگونه با غم از دست دادن عزیزانم کنار آمدم
۱۵+ ۱۵-من خوب من