قصه مرغ پرطلا و قصه سگ جسور

دو قصه کوتاه از ادبیات کهن ایران با صدای بهروز رضوی


قصه مرغ پرطلا و قصه سگ جسور
۱۵+ ۱۵-من خوب من