دلتنگی های آدمی با صدای مونا

شعر: مارگوت بیگل ترجمه احمد شاملو صدا: مونا انتخاب موزیک و میکس: سهیل موزیک: کارونش


دلتنگی های آدمی با صدای مونا
۱۵+ ۱۵-من خوب من