درس ۴: آیا شما دچار خودشیفتگی هستید؟

نارسیسیسم مانند یک بیماری است که مبتلایان به آن خودشان احساس خوبی دارند، اما اطرافیان‌شان رنج می‌کشند. در حالت شدید آن، این رفتار یک اختلال شخصیت محسوب می شود، به نام اختلال شخصیت خودشیفتگی.


درس ۴: آیا شما دچار خودشیفتگی هستید؟
۱۵+ ۱۵-من خوب من