قصه مسافر جوان و قصه خر بیچاره

دو قصه کوتاه از ادبیات کهن ایران با صدای بهروز رضوی


قصه مسافر جوان و قصه خر بیچاره
۱۵+ ۱۵-من خوب من